با استعانت از خداوند متعال «اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک» توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک در تاریخ 12 و 13 آبان ماه سال 1400 برگزار خواهد شد.
قطعاً با برگزاری این کنفرانس بستر مناسبی در کشور و بخصوص استان مرکزی که به واسطه وجود صنایع مادر لقب پایتخت صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است، فراهم خواهد گردید تا بتوانیم در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی صنایع و ارتباط عمیق تر دانشگاه و صنعت و جامعه، استفاده از ظرفیتهای بالای این صنایع و مراکز تحقیقاتی و رفع نیازهای صنعت کشور گام های موثری برداریم.
با عنایت به اهمیت موضوع و جنبه های بدیع در فناوری ها و پژوهش های مرتبط ملی و بین المللی، بدینوسیله از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، صنعت گران محققین و مدیران و کارشناسان کارخانجات و دستگاه های اجرایی و همه علاقه مندان دعوت می شود تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک، با این همایش همکاری نموده و بر غنای آن بیفزایند.
در پایان به نمایندگی از دانشگاه صنعتی اراک از همه صنایع، پژوهشگران، دانشگاهیان، حمایت‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی که شرایط برگزاری بهتر و پربارتر این همایش را فراهم می نمایند، تشکر و قدردانی می نماییم.
                                                                                    دکتر ابوالفضل حاجی زاده
                                                                                        دبیر علمی کنفرانس