ارسال گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده

گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده در کنفرانس برای نویسندگان ارسال شد.

28 آبان 1400

پیام تقدیر و تشکر دبیران علمی و اجرایی کنفرانس

گزارش برگزاری کنفرانس و پیام تقدیر و تشکر دبیران علمی و اجرایی کنفرانس

17 آبان 1400

برنامه زمانبندی کنفرانس

برنامه زمانبندی و جزئیات ارائه مقالات « اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک »

11 آبان 1400

نکات مهم قابل توجه ارائه دهندگان مقاله در کنفرانس

نکات مهم درباره ثبت نام و تهیه فایل ارائه ویژه پژوهشگرانی که مقاله آنها در کنفرانس پذیرفته شده است.

06 آبان 1400

نحوه واریز هزینه ثبت نام در کنفرانس

واریز هزینه ثبت نام در کنفرانس از طریق سامانه ERP دانشگاه صنعتی اراک

28 مهر 1400

تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 مهر ماه 1400

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل به کنفرانس تا 30 مهر ماه 1400 تمدید شد.

15 مهر 1400

برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس

اولین جلسه شورای سیاست گذاری اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک در تاریخ 31 شهریور 1400 برگزار شد.

01 مهر 1400

تمدید مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل به کنفرانس به مدت 1 ماه ( تا 15 مهر 1400 ) تمدید شد.

14 شهریور 1400

اخذ مجوز ISC

اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک موفق به اخذ مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد اختصاصی 70638-00210 گردید.

26 تیر 1400

برگزاری جلسه کمیته برگزاری در تاریخ 5 تیر 1400

برگزاری جلسه کمیته برگزاری کنفرانس با هدف تصمیم گیری در زمینه های مختلفی نظیر نحوه برگزاری کنفرانس، شیوه تعامل با حامیان، هزینه های برگزاری و ثبت نام کنفرانس

05 تیر 1400

پوستر کنفرانس

20 خرداد 1400