اخذ مجوز ISC
1400-04-26
اخذ مجوز ISC

اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک موفق به اخذ مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد اختصاصی 70638-00210 گردید.