اخذ مجوز ISC
26 تیر 1400
اخذ مجوز ISC

اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک موفق به اخذ مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد اختصاصی 70638-00210 گردید.