برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

کارگاه های آموزشی و نشستهای تخصصی

12 آبان 1400
11:00-13:00

800,000

ریال
سامانه مجازی کنفرانس ویژه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
ظرفیت: 30
مهندس کیوان سید عمادی

13 آبان 1400
11:00-12:30

دانشگاه صنعتی اراک
ظرفیت: 50
جمعی از مدیران ارشد شرکت ماشین سازی اراک
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.