برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

هزینه های ثبت نام

دانشجویان

قبل از
1400-08-08

1,500,000

ریال
رایگان
بعد از
1400-08-08

2,000,000

ریال
رایگان
این هزینه برای ارسال یک مقاله و شرکت مجازی در کنفرانس است. برای هر مقاله اضافه، 100 هزار تومان به این هربنه اضافه می شود.

اساتید

قبل از
1400-08-08

2,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1400-08-08

2,500,000

ریال
رایگان
هزینه برای ارسال یک مقاله و شرکت مجازی در کنفرانس است. برای هر مقاله اضافه، 100 هزار تومان به این هربنه اضافه می شود.

شرکت کننده آزاد

2,500,000

ریال
رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.