برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1400-08-08
1,500,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1400-08-08
2,000,000 ریال
0 دلار
این هزینه برای ارسال یک مقاله و شرکت مجازی در کنفرانس است. برای هر مقاله اضافه، 100 هزار تومان به این هربنه اضافه می شود.
2
تا تاریخ 1400-08-08
2,000,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1400-08-08
2,500,000 ریال
0 دلار
هزینه برای ارسال یک مقاله و شرکت مجازی در کنفرانس است. برای هر مقاله اضافه، 100 هزار تومان به این هربنه اضافه می شود.
3
2,500,000 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.