حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده صنعتی
ماشین سازی اراک
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی
شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
پارک علم و فناوری استان مرکزی
شرکت برق منطقه ای باختر
شرکت واگن پارس مپنا
شرکت پتروشیمی شازند اراک
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
کارخانه نوآوری آفتاب (کارنا)