تمدید مهلت ارسال مقالات
14 شهریور 1400
تمدید مهلت ارسال مقالات

بنابر درخواستهای واصله و تصمیم گیری کمیته برگزاری کنفرانس، آخرین مهلت ارسال مقالات کامل به اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک به مدت 1 ماه ( تا 15 مهر 1400 ) تمدید شد. متعاقباً کمیته علمی کنفرانس به گونه ای برنامه ریزی خواهد نمود که حداکثر تا 30 مهر ماه 1400 نتایج داوری مقالات به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی رسانده شود.

 

دبیرخانه اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک