برنامه زمانبندی کنفرانس
11 آبان 1400
برنامه زمانبندی کنفرانس

 قابل توجه پژوهشگران گرامی ارائه دهنده مقاله در اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک

برنامه زمانبندی کنفرانس را از اینجا دریافت فرمائید.

- حضور آنلاین ارائه دهنده مقاله در پنل ارائه مقالات مطابق با برنامه زمانبندی کنفرانس، ضروری است.

- پژوهشگران گرامی که فایل پاورپوینت صداگذاری شده را برای کنفرانس ارسال نموده اند، صرفاً می بایست در زمان اعلام شده در برنامه زمانبندی، در پنل آنلاین حضور داشته که سوالات احتمالی شرکت کنندگان را پاسخ دهند.

پژوهشگرانی که فایل پاورپوینتصداگذاری شده را برای کنفرانس ارسال نکرده اند می بایست در زمان اعلام شده در برنامه زمانبندی در پنل آنلاین حضور داشته، فایل PDF ارائه را بارگذاری نموده و به صورت آنلاین ارائه خود را انجام دهند (حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای هر ارائه 15 دقیقه می باشد).


توجه: با توجه به تعداد قابل توجه مقالات ارسال شده، کمیته علمی کنفرانس مقالات برگزیده را برای ارائه شفاهی انتخاب نمود. ضمناً برای تمامی مقالات پذیرفته شده که ثبت نام آنها نهایی شده و هزینه های ثبت نام را نیز پرداخت نموده اند، گواهی نامه صادر خواهد شد.


- لینک شرکت آنلاین در مراسم افتتاحیه و پنل های ارائه مقالات شماره 1، 3 و 6:
https://www.skyroom.online/ch/rabiee66/itme2021


- لینک شرکت آنلاین در پنل های ارائه مقالات شماره 2، 4 و 5:
https://www.skyroom.online/ch/rabiee66/itme2021-papers

 ( شرکت به عنوان «میهمان» و با ورود نام و نام ­خانوادگی به صورت فارسی )


در صورت نیاز به هماهنگی و هرگونه سوال احتمالی، با دبیرخانه کنفرانس به شماره 33400661 086 تماس حاصل فرمایید.

 

دبیرخانه اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک