تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 مهر ماه 1400
15 مهر 1400
تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 مهر ماه 1400

بنابر درخواستهای واصله و تصمیم گیری کمیته برگزاری کنفرانس، آخرین مهلت ارسال مقالات کامل به اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک تا 30 مهر 1400 تمدید شد. متعاقباً کمیته علمی کنفرانس به گونه ای برنامه ریزی خواهد نمود که حداکثر تا 5 آبان ماه 1400 نتایج داوری مقالات به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی رسانده شود. همچنین آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس نیز تا 8 آبان 1400 تمدید گردید.


دبیرخانه اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک