ارسال گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده
28 آبان 1400
ارسال گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده

 قابل توجه پژوهشگران گرامی که مقالات آنها در اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک مورد پذیرش قرار گرفته است،

احتراماً به استحضار می رساند گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده به آدرس های ایمیل اعلام شده نویسندگان در زمان ثبت مقاله، ارسال شد.

خواهشمندیم در صورت وجود مشکل و یا هر گونه سوال، مراتب را از یکی از طرق زیر به دبیرخانه کنفرانس منتقل فرمایید:

 

- شماره تماس دبیرخانه کنفرانس: 33400661 - 086

- ایمیل های کنفرانس:  itme2021@arakut.ac.ir وitme2021.arakut@gmail.com