ارسال گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده
1400-08-28
ارسال گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده

 قابل توجه پژوهشگران گرامی که مقالات آنها در اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک مورد پذیرش قرار گرفته است،

احتراماً به استحضار می رساند گواهی نامه های مقالات پذیرفته شده به آدرس های ایمیل اعلام شده نویسندگان در زمان ثبت مقاله، ارسال شد.

خواهشمندیم در صورت وجود مشکل و یا هر گونه سوال، مراتب را از یکی از طرق زیر به دبیرخانه کنفرانس منتقل فرمایید:

 

- شماره تماس دبیرخانه کنفرانس: 33400661 - 086

- ایمیل های کنفرانس:  itme2021@arakut.ac.ir وitme2021.arakut@gmail.com